JOE BIDEN 46

[JOE BIDEN 46] Bất chấp lời cáo buộc gian lận bầu cử vô căn cứ của một kẻ thua cuộc cay cú và hành động phản quốc của đám đông cuồng loạn mù quáng, Hiến Pháp vẫn chiến thắng. Joe Biden đã chính thức trở thành tổng thống 46 của Mỹ. Xin chúc mừng, tôi sẽ cổ vũ cho ông. Thành công của ông cũng là thành công của nước Mỹ và thế giới tự do. [20.1.2021]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Biden