VIỆT NAM TĂNG TRƯỞNG TOP

[VIỆT NAM TĂNG TRƯỞNG TOP] Nước người ta làm dịch vụ giá trị cao, nước mình làm gia công giá bèo. Dân họ thất nghiệp thì vẫn sống bình thường, mình thất nghiệp thì chết đói. Đừng tự hào vì nước nghèo mà tăng trưởng cao. Hãy biết nhục vì tăng trưởng cao mà nước vẫn nghèo. [28.12.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

tang-Truong