NHẬT KÝ YÊU NƯỚC BỊ KIỂM DUYỆT

[NHẬT KÝ YÊU NƯỚC BỊ KIỂM DUYỆT] Nhật Ký Yêu Nước có 800,000 người theo dõi nhưng gần đây mỗi bài chỉ có vài chục like. Dù không nói công khai nhưng Facebook đã tuân thủ luật an ninh mạng của chính quyền Việt Nam và kiểm duyệt nội dung. Chỉ vài năm nữa thôi thì những diễn đàn bất đồng chính kiến sẽ hết đất sống. Chúng ta nên làm gì đây. [28.12.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

NKYN