KU BÚA LÊN VTV

[KU BÚA LÊN VTV] Hôm nay được dinh dự xuất hiện trên VTV1 chính thống, tôi rất vinh dự và xin cảm ơn đội ngũ biên tập. Tuy nhiên, mọi người đã nghĩ sai về tôi rồi. Vì thế nên xin đính chính.

Người ủng hộ chính quyền thì gọi tôi là phản động. Cuồng Trump thì gọi tôi là cộng sản. Vậy tóm lại tôi là gì? Là gì không quan trọng. Tôi không biết gì hết, không ủng hộ ai, không chống ai. Chỉ yêu Gái Bắc Kỳ.

Tôi Ku Búa, xin khẳng định là rất yêu Việt Nam và tuyệt đối ủng hộ Đảng và Nhà Nước trong quá trình cải tiến đất nước. Trên hết, tôi rất ưng và mê Gái Bắc Kỳ, họ rất xinh. Gái Bắc Kỳ ngon bà cố. [24.12.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

vtv