DẠO NÀY BẬN

[DẠO NÀY BẬN] Dạo này bận chạy xe ôm cho nên không muốn và không thể đầu tư quá nhiều thời gian cũng như công sức cho nội dung như trước nữa. Chẳng được gì mà còn mệt mỏi thêm. Đành phải tiếp tục với phong cách “hình bình luận” ngắn gọn và đơn giản. Đừng ai lo lắng gì nhé, fanpage vẫn ở đây. Tôi là DLV cao cấp nên sẽ tồn tại lâu dài. Gái Bắc Kỳ ngon bà cố. [28.12.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

banRon