CUỒNG HỒ VÀ CUỒNG TRUMP

[CUỒNG HỒ VÀ CUỒNG TRUMP] Sự khác biệt giữa cuồng Hồ và cuồng Trump là nhân vật được sùng bái. Bạn cứ việc cuồng nhiệt ủng hộ mù quáng nhưng đừng ép người khác phải như mình. Sau này khi nhìn lại, hãy tự cảm thấy xấu hổ cho một thời điên dại của mình. Đây là lần cuối tôi bình luận về chủ đề này. [28.12.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

cuong-Hocuong-Trump