CHẮC CHẮN

[CHẮC CHẮN] Có hai thứ trên đời chắc chắn như luật vật lý.

  1. Gái Bắc Kỳ ngon bà cố.
  2. Biden thắng và Trump thua. Không hề có dấu hiệu gian lận gì cả.

Tôi thà chết chứ không bao giờ nói sai sự thật. Tôi thà phá sản, thà lưu vong và thà trôi vào quên lãng. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Biden thắng, Trump thua. Rõ chưa? [28.12.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Trump-thua