BẦU CỬ THƯỢNG VIỆN GEORGIA 2020

[BẦU CỬ THƯỢNG VIỆN GEORGIA 2020] Raphael Warnock và Jon Ossoff (Đảng Dân Chủ) đã đánh bại Kelly Loeffler và David Perdue (Đảng Cộng Hoà) để đại diện người dân Georgia ở Thượng Viện Mỹ.

Cho dù quan điểm của bạn là gì đi nữa thì cũng phải tôn trọng kết quả. Người dân đã cất tiếng nói quá rõ trong cuộc bầu cử liêm chính và không gian lận này. Nền dân chủ cộng hòa Mỹ vẫn tiếp tục. Xin chúc mừng. [06.1.2021]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

georgia