ẢO TƯỞNG SỤP ĐỔ

[ẢO TƯỞNG SỤP ĐỔ] Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển và ĐCSVN sẽ tồn tại rất lâu dài chứ không giải thể như nhiều người kỳ vọng. Thích hay ghét thì cũng phải chấp nhận. Quốc tế thì ủng hộ, dân thì an phận. Sập kiểu gì. Ngồi đó mà chờ sụp đổ thì khác gì kẻ điên. Hoang tưởng.

Đố ai dám nói tôi sai đó. Ai đi được cứ đi nhưng đừng bắt người khác ảo tưởng như mình. [23.12.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

supDo