TRẢ ƠN NGƯỜI ĐẤU TRANH

[TRẢ ƠN NGƯỜI ĐẤU TRANH] Nếu muốn cảm ơn những người can đảm như Duy Thức, Đoan Trang hoặc Hữu Danh thì hãy góp tiếng nói. Không ai yêu cầu bạn phải xông pha chiến đấu. Chỉ cần bạn không vô cảm trước vấn nạn của đất nước. Đừng im lặng.

Tôi vẫn tiếp tục bình thường, chẳng có gì phải sợ. [18.12.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

dauTranh