TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH BỊ BẮT

[TRƯƠNG CHÂU HỮU DANH BỊ BẮT] Trương Châu Hữu Danh đã bị bắt theo điều 331 BLHS “Lợi dụng tự do dân chủ xâm hại lợi ích nhà nước.”

Tôi tò mò là những người trước đây tung tin vịt và âm mưu bây giờ họ sẽ nói gì. “Dân chủ cuội,” “Cộng sản nằm vùng,” “Tay sai của ông ABC” hay “Kẻ cơ hội.”

Nếu nghĩ đấu tranh bên ngoài là dễ thì bạn hãy tham gia, chứ gõ bàn phím thì dễ rồi. Không đóng góp hay hỗ trợ gì thì tốt nhất đừng đòi hỏi quá nhiều. Nếu bạn không tự nói thì sẽ không ai làm thay bạn hoài được. Đừng hèn rồi bắt người khác phải can đảm.

Chia buồn cùng Báo Sạch. [18.12.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

huuDanh