TÒA ÁN TỐI CAO CỦA MỸ CHỨ KHÔNG PHẢI CỦA TỔNG THỐNG HAY ĐẢNG

[TÒA ÁN TỐI CAO CỦA MỸ CHỨ KHÔNG PHẢI CỦA TỔNG THỐNG HAY ĐẢNG] Mới hôm vừa rồi, Tòa Án Tối Cao của Mỹ đã đưa ra một quyết định vô cùng chuẩn xác và trung thực. Dưới áp lực lưỡng đảng, nhất là của một tổng thống đang cầm quyền, họ đã can đảm bác bỏ đơn kiện của Texas vì nó không có bằng chứng và không vi hiến.

Điều đặc biệt hơn nữa là mặc dù truyền thông luôn chia phe phái và gọi các thẩm phán là 6-3 nghiêng về phe bảo thủ và 3 người được tổng thống đương nhiệm chọn, họ vẫn không thiên vị ai mà chỉ làm đúng chức năng của mình.

Không có Tòa Án của Đảng Dân Chủ hay Đảng Cộng Hoà. Cũng không có thẩm phán của tổng thống Clinton, Bush, Obama hay Trump. Chỉ có Tòa Án Tối Cao của Mỹ bảo vệ Hiến Pháp.

Tôi khâm phục. [13.12.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

BUSH-OBAMA-HAY-TRUMP-CHI-CO-TO-A