SAO KU BÚA CHƯA BỊ BẮT

[SAO KU BÚA CHƯA BỊ BẮT] Hàng loạt người đã bị bắt vì tội chống phá chính quyền bao gồm admin của “Bàn Luận Về Kinh Tế – Chính Trị” và “Báo Sạch” cũng như nhiều cá nhân khác.

Nhưng Ku Búa vẫn còn ngồi đây gõ phím. Lý do rất đơn giản. Anh ta là một DLV cao cấp đi hai hàng yêu Gái Bắc Kỳ cho nên sẽ tồn tại rất lâu. Gái Bắc Kỳ ngon bà cố. [18.12.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Ku-Bua-Bi-Bat