JOE BIDEN CHÍNH THỨC ĐƯỢC BẦU CHỌN

[JOE BIDEN CHÍNH THỨC ĐƯỢC BẦU CHỌN] Joe Biden cuối cùng cũng được cử tri đoàn bầu chọn để trở thành tổng thống 46 của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ. Bất chấp những sóng gió cũng như cáo buộc gian lận vô căn cứ, trật tự vẫn được gìn giữ và hiến pháp vẫn được tôn trọng. [15.12.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

5-12-2020