CHÍNH PHỦ ĐÁNH THUẾ CHỨ KHÔNG PHẢI GRAB

[CHÍNH PHỦ ĐÁNH THUẾ CHỨ KHÔNG PHẢI GRAB] Tổng Cục Thuế đánh thuế, thu thuế và tăng thuế chứ không phải Grab, họ chỉ là trung gian thôi. Muốn phản đối thì phải ra 123 Lò Đúc nữa mới đúng chứ. Ủng hộ anh em tài xế Grab. [07.12.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

grab