THƯỢNG VIỆN MỸ VÀ BỘ CHÍNH TRỊ VIỆT NAM

[THƯỢNG VIỆN MỸ VÀ BỘ CHÍNH TRỊ VIỆT NAM] Thượng Viện Mỹ (US Senate) có 100 ghế, mỗi bang có 2 người đại diện bất kể diện tích lớn nhỏ hay dân số ít nhiều. Mục đích là phân quyền công bằng cho tất cả các bang để ai cũng có tiếng nói.

Thiết nghĩ Việt Nam cũng nên làm tương tự. Thay vì Bộ Chính Trị có 19 người không theo tiêu chuẩn nào thì hãy có 63 người đại diện cho mỗi tỉnh thành. Làm vậy thì mới chinh phục được lòng dân. Vì đó không chỉ hình thức mà còn là biểu tượng của sự thống nhất quốc gia.[18.11.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

thuong-Vien-Senate