TÂN SƠN NHẤT LỘN XỘN

[TÂN SƠN NHẤT LỘN XỘN] Cách để khiến dân ủng hộ Sân Bay Long Thành.

  1. Làm cho Tân Sơn Nhất (TSN) trở nên lộn xộn.
  2. Tạo cảm giác quá tải cho mọi người.
  3. Khi phẫn nộ lên đỉnh thì chuyển hướng sang Long Thành.
  4. Dân từ tức giận chuyển sang chấp nhận.
  5. Dân được sân bay, quan được tiền. Cả hai đều vui.

Đó chỉ là góc nhìn cá nhân thôi. Chứ chính quyền muốn thì làm, chẳng cần ai chấp nhận hay phản đối. [19.11.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

TSNlonxon