CHỤP MŨ CỘNG SẢN, XIN ĐỪNG LÀM XẤU NHAU

[CHỤP MŨ CỘNG SẢN, XIN ĐỪNG LÀM XẤU NHAU] Một trong những lý do tôi ít đăng hay nói gì trong suốt tuần qua là tự dưng bị chụp mũ là “cộng sản” chỉ vì không đồng ý với quan điểm của một số người. Không những chỉ tôi thôi, mà hàng loạt người tự nhiên trở thành “cộng sản” một cách vừa mắc cười vừa vô lý.

Trong xã hội đa nguyên thì ai cũng có ý kiến riêng của mình. Hãy giữ quan điểm đó và đứng áp đặt. Hãy đối xử với nhau tử tế. Đừng làm xấu xí nhau. Người hiểu chuyện quá ít đã đành, giờ lại bị chia rẽ vì chuyện không đâu. Ngừng chụp mũ. [19.11.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

comment