TÍNH ƯU VIỆT CỦA ELECTORAL COLLEGE

[TÍNH ƯU VIỆT CỦA ELECTORAL COLLEGE] Khi nhìn lại lịch sử tranh cử tổng thống Mỹ, tôi càng khâm phục các nhà sáng lập Mỹ vì đã thiết lập cơ chế Electoral College (Cử Tri Đoàn).

  1. Nó hạn chế quyền lực đám đông.
  2. Nó cân đối quyền lực giữa bang lớn và nhỏ.
  3. Nó giới hạn gian lận bầu cử. Ai đó muốn gian lận thì phải cạnh đúng bang và đúng khu vực. Đây là điều cực kỳ khó.

Nếu không có Electoral College thì Đảng Cộng Hòa đã thất bại tổng thống từ năm 1992 rồi. 6 trong 7 cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi, Đảng Dân Chủ luôn có nhiều phiếu phổ thông hơn. Năm 2000 Bush thắng nhờ Electoral College, năm 2016 Donald Trump cũng làm điều tương tự.

Năm 2020 thì sự chênh lệch hơn 3 triệu phiếu. Nếu ở quốc gia hay cơ chế khác thì Đảng Cộng Hòa đã từ bỏ. Nhưng nhờ tính ưu việt của Electoral College nên sự tranh chấp vẫn diễn ra.

Tương lai ra sao thì không rõ nhưng ít ra với cơ chế này thì cơ hội vẫn còn. Thật khâm phục các nhà lập quốc Mỹ. [06.11.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

elecCol