ĐA NGUYÊN LÀ SỨC MẠNH, BẤT ĐỒNG LÀ CHUYỆN THƯỜNG

[ĐA NGUYÊN LÀ SỨC MẠNH, BẤT ĐỒNG LÀ CHUYỆN THƯỜNG] Trong mấy ngày qua, thật đau lòng khi chứng kiến người Việt chửi bới và lăng mạ nhau vì bất đồng quan điểm về chính trị Mỹ.

Thời trẻ tôi cũng vậy. Thấy ai khác nói quan điểm mình là coi họ như kẻ thù. Nhưng năm tháng trôi qua, tôi đã trưởng thành và tập cách chấp nhận sự khác biệt. Xã hội này đa dạng với những con người không hề như nhau. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.

Không có một quốc gia văn minh nào thiếu vắng sự đa dạng hoặc ý kiến đa chiều cả. Nếu có thì đó là nơi không hề đáng sống vì không có sự phong phú về kiến thức lẫn con người.

Thắng hay thua thì cũng là kết quả, chấp nhận mới là quân tử. Bang Xanh hay Bang Đỏ thì vẫn là Mỹ. Đảng Dân Chủ hay Cộng Hòa thì vẫn là đại diện cho cử tri. Bỏ phiếu cho Biden hay Trump thì vẫn là công dân. Thích Trump hay Biden thì chúng ta vẫn là thành viên của xã hội.

Ủng hộ Trump không phải là cổ vũ cho độc tài, ủng hộ Biden không phải là cộng sản. Ngưng chụp mũ. Đa nguyên là sức mạnh. Đừng vì khác biệt quan điểm rồi từ mặt nhau. [07.11.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

biden-Trumpdanguyen