CHỬI LỘN, MẤT BẠN VÌ TRUMP HAY BIDEN, XIN ĐỪNG

[CHỬI LỘN, MẤT BẠN VÌ TRUMP HAY BIDEN, XIN ĐỪNG] Nhiều bạn cứ nhắn tin hỏi “Sao không đăng gì về bầu cử Mỹ 2020, im lặng vậy.” Lý do là đây.

  1. Tôi có bạn ở cả hai phía lập trường. Đau hơn là họ khá thân. Nếu nói ủng hộ Trump thì một bên giận. Còn nói ủng hộ Biden thì sẽ bị chửi là “cộng sản nằm vùng.”
  2. Tôi cực ghét xung đột. Rất vô lý. Tự nhiên bạn bè đang vui, vì khác biệt quan điểm chính trị lại chửi bới rồi block nhau. Trong khi chẳng ảnh hưởng gì đến kết quả.
  3. Chúng ta quá trẻ con nên bất đồng là chửi. Đáng buồn. Cho nên để giữ ôn hoà, tôi im lặng.

Chừng nào chúng ta trưởng thành, học cách chấp nhận sự khác biệt và ngưng chụp mũ thì tôi sẽ nói.  Nhưng bây giờ thì không. Chẳng đáng. Những ai đang là bạn hãy mãi là bạn, đừng để bất đồng quan điểm làm nó tan vỡ.

Nhưng những ai theo dõi tôi thì có lẽ biết tôi chọn ai rồi. Quá rõ ràng. Giữa Biden và Trump thì chỉ có một người đáng để cổ vũ. Đó là vì sao tôi chọn gái Bắc Kỳ vì Gái Bắc Kỳ ngon bà cố. [05.11.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

biden-Trump