BIDEN TRỞ THÀNH TỔNG THỐNG 46

[BIDEN TRỞ THÀNH TỔNG THỐNG 46] Mới đây đài NBC, Fox News, CNN và hàng loạt hãng truyền thông khác đã công bố Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử 2020 để trở thành tổng thống 46 của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ.

Tôi sẽ không bình luận gì. Cảm thấy rằng đây không phải là thời điểm. Chỉ mong mọi người đừng vì bất đồng mà chửi bới và từ mặt nhau. [07.11.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

bidenWon