QUỐC TẾ CỨU TRỢ LŨ LỤT VIỆT NAM 2020

[QUỐC TẾ CỨU TRỢ LŨ LỤT VIỆT NAM 2020] Trong hoạn nạn thì mới biết ai là bạn ai là thù. Coi tấm ảnh sau.

  1. Mỹ – $2,100,000.
  2. Châu Âu – $1,500,000.
  3. Đài Loan – $400,000.
  4. Hàn Quốc – $300,000.
  5. Trung Quốc – $100,000.

Quy mô kinh tế của Trung Quốc về sức mua thì tương đương với Mỹ nhưng vì lý do nào đó chỉ góp bằng một phần nhỏ của họ. Nguồn từ RFA, tôi thay đổi cách trình bày thôi. [31.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

cuu-Tro-Quoc-Te