QUỐC GIA KHÔN VẶT, GIÁ BÁN MẬP MỜ

[QUỐC GIA KHÔN VẶT, GIÁ BÁN MẬP MỜ] Tôi luôn cho rằng chế độ này sản sinh ra con người khôn vặt, nông cạn và tầm nhìn ngắn hạn. Đừng ai nói chỉ ở miền trên thôi nhé, bây giờ nó lây toàn quốc rồi. [02.11.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

khonVat