NGÔ ĐÌNH DIỆM ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO

[NGÔ ĐÌNH DIỆM ĐÀN ÁP PHẬT GIÁO] Đố bạn tìm ra một tấm ảnh nào cho thấy Phật Giáo bị đàn áp trong thời Ngô Đình Diệm. Sau đây là vài điều thú vị.

  1. Lúc ông Diệm lên cầm quyền, miền Nam có 2,206 chùa. Khi ông ta bị ám sát thì có đến 4,776 cái. Nếu đàn áp thì sao nó lại tăng? [Theo Quan Hệ Quốc Tế]
  2. Trong 18 bộ trưởng – 5 theo Công Giáo, 5 theo Nho Giáo, 8 theo Phật Giáo.
  3. Các ký giả quốc tế ở Việt Nam vào thời đó rất nhiều nhưng gần như không ai báo cáo tội ác. Các nhân chứng sống cũng ít ai nói tiêu cực hay cho rằng Diệm đàn áp.

Những cuộc biểu tình đều do cộng sản điều hành. Sau 1975 thì chính quyền luôn tìm cách để triệt hạ uy tín Ngô Đình Diệm vì ông ta là mẫu hình lãnh đạo trái ngược với người đàn ông đang nằm ở Ba Đình. Hãy tự tìm hiểu. [02.11.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Diem-Phat-Giao