GAMESHOW TỪ THIỆN – THỦY TIÊN VÀ MINH BẠCH

[GAMESHOW TỪ THIỆN – THỦY TIÊN VÀ MINH BẠCH] Với hơn 150 tỷ VND thì không thể nào cầm tiền mặt đi vòng vòng phát được. Nhưng bạn sẽ không bao giờ thấy Thủy Tiên lập quỹ, kiểm toán hoặc xuất lịch sử giao dịch. Đây là cách cô ta đánh vào tâm lý để câu view.

Từ đó giá quảng cáo tăng lên trời và tiền quyên góp càng nhiều. Lũ lụt càng lâu thì càng có lợi cho đôi bên. Dân góp tiền thì cảm thấy mình làm việc thiện. Chính quyền thì sung sướng vì không bị dân chửi. Từ đó, game show từ thiện lên ngôi.

Đây không cáo buộc Thủy Tiên. Nhưng nếu cách làm việc này tiếp tục thì người ta sẽ hoài nghi. Cũng vì chính quyền quá vô trách nhiệm nên mới đẻ ra ngành từ thiện tự phát này. [31.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

thuyTien