ĐÒI HỎI TỪ MIỄN PHÍ – KHÔNG GÓP CÔNG, HÃY GÓP CỦA

[ĐÒI HỎI TỪ MIỄN PHÍ – KHÔNG GÓP CÔNG, HÃY GÓP CỦA] Vấn nạn nan y của dân Việt Nam là như sau. Số người hiểu chuyện đã không nhiều, số người dám lên tiếng thì càng ít, số người hoạt động công khai thì càng hiếm hơn. Nhưng đám đông luôn khó tính.

Nói ra thì nhiều bạn giận. Nhưng các bạn chẳng có tư cách gì để kêu người ta phải làm thế này thế họ. Hay nói theo cách chợ búa thì “Các bạn đ*o là c*c c*c gì mà đòi hỏi hết.” Đơn giản vì chẳng ai nể một người không làm gì nhưng lại muốn người khác làm thay mình.

Mỗi tháng ngoài tiền đóng cho Netflix, iCloud, Adobe, Canva và điện thoại thì mình cũng góp chút ít cho một số đối tượng nhất định. Nó không nhiều nhưng cũng không ít. Nhưng cuối năm nếu tổng kết thì mình có thể đi vài tour du lịch với số tiền đó. Mình không tiếc mà cảm thấy xứng đáng.

Mình coi đó là “chi phí vận động” cho những giá trị và mục tiêu muốn biến thành hiện thực.

Nghe thì hơi ảo tưởng nhưng mình nghĩ trên đời chẳng có gì đến từ hư không cả. Tất cả là kết quả trực tiếp từ hành động hay cá nhân nào đó. Cũng như bạn đóng tiền coi ca sĩ, góp quỹ cho đảng phái chính trị hoặc hội nào đó. Mặc dù mình không đồng ý với tất cả những gì họ nói nhưng ít ra họ dám làm, không như đám đông im lặng kia.

Nếu không góp công, bạn có thể góp của. Một ít của số đông sẽ thành nhiều. Đừng đòi hỏi gì từ sự miễn phí. Đừng bắt người khác phải can đảm khi bản thân mình hèn. Hãy biết ơn những người nói thay mình. [01.11.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

duaLeo