DIỆM LÊ MÁY CHÉM KHẮP MIỀN NAM

[DIỆM LÊ MÁY CHÉM KHẮP MIỀN NAM] Chuyện kể là hồi đó có anh Việt Cộng từ trong rừng ra. Khi thấy cái quạt máy xoay vòng vòng thì tưởng đó là “Máy chém.” Sau đó anh ta báo cáo lại với cấp trên rồi cơ quan tuyên truyền phịa ra chuyện “Diệm lê máy chém khắp miền Nam để tàn sát đồng bào.”

Vừa mắc cười vừa tội nghiệp vì chỉ cần suy nghĩ chút là thấy có vấn đề. Cái máy chém thật đâu có nhỏ hay nhẹ mà có thể đem đi khắp nơi được. Nhưng vì bị tẩy não quá nặng cho nên họ đã biến chuyện phi lý thành có lý. Chỉ khi sau giải phóng thì mới biết mình đã bị lừa. [02.11.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

mayChem