NHÌN QUỐC HỘI, ĐOÁN CƠ CHẾ – ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ

[NHÌN QUỐC HỘI, ĐOÁN CƠ CHẾ – ĐA NGUYÊN CHÍNH TRỊ] Bạn có thể biết nhiều thứ về cơ chế chính trị một quốc gia bằng cách nhìn quốc hội của họ. Sau đây là vài ví dụ.

  1. Mỹ – Hạ Viện cũng như Thượng Viện, được thống trị bởi hai Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Cơ chế lưỡng đảng của Mỹ dẫn đến sự tập trung, phân cực chính trị và rất khó để đảng thứ ba chen chân vào.
  2. UK – Hệ thống Westminster dẫn đến sự đa dạng trong đảng phái ở quốc hội. Cách thiết lập là một bên cầm quyền còn bên còn lại là đối lập.
  3. Australia – Hệ thống Westminster tương tự như Anh Quốc. Úc có sự đa dạng về tư tưởng cũng như đảng phái trong quốc hội nên ít phân cực.
  4. France – Pháp có sự phong phú về lập trường tư tưởng chính trị, bạn có thể thấy điều này bằng cách nhìn quốc hội. Không đảng nào nắm toàn quyền mà phải làm việc với nhau.
  5. Germany – Như Pháp, Đức có sự phong phú. Muốn thiết lập chính quyền thì phải có liên minh. Các đảng nhỏ luôn có tiếng nói vì đóng vai trò quyết định khi bỏ phiếu.
  6. Italy – Ý thì đa dạng hơn, không ai nắm đa số hay toàn quyền mà phải lập liên minh. Cho nên lập trường chính trị đa dạng.
  7. Hàn Quốc – Quốc hội được thống trị bởi hai đảng lớn nhất với số nhỏ lẻ bị lu mờ nhưng vẫn quan trọng.
  8. Taiwan – Quốc Dân Đảng và Dân Chủ Tiến bộ thống trị quốc hội hay thường thay phiên nhau cầm quyền. Các đảng nhỏ dù không cầm quyền nhưng luôn quan trọng.
  9. Việt Nam – Chỉ có một đảng. Tuy có vài thành viên độc lập nhưng chỉ là con rối.

Từ tấm ảnh chúng ta có thể thấy rằng các quốc gia văn minh luôn có sự đa nguyên về tư tưởng. Đó là bí quyết của thịnh vượng. Khi quyền lực bị tập trung quá nhiều thì sẽ dẫn đến nạn phân cực và lạm quyền.

Mục đích không phải là chọn phe hay đội như thể thao rồi trung thành mù quáng mà phải luôn giám sát để cải tiến. [23.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

design-Gov