NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10, SAO XỨ VĂN MINH KHÔNG CÓ

[NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20/10, SAO XỨ VĂN MINH KHÔNG CÓ] Mỹ, Anh, Úc, Pháp, Đức hay Nhật không có ngày dành riêng cho phụ nữ vì họ thiết lập cơ chế luật pháp, y tế và giáo dục để bảo đảm bình quyền cho phân nửa dân số. Chỉ có cái xứ nơi gái quê phải đi lấy chồng Đài Loan Hàn Quốc, còn không thì bán thân trên thành phố hoặc ra nước ngoài làm Đ* thì mới có cái gọi là “Ngày Phụ Nữ Việt Nam” để sống ảo. [20.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

phu-Nu-Vietnam