HONG KONG CÓ THẤT BẠI KHI BIỂU TÌNH

[HONG KONG CÓ THẤT BẠI KHI BIỂU TÌNH] Sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh thì phong trào đòi hỏi tự do dân chủ ở Hong Kong giảm đáng kể. Nhiều bạn trẻ trước đây hoạt động đã ra ngoài nước và con số này chỉ sẽ gia tăng. So với trước đây thì không còn đáng kể nữa.

Có phải đó là thất bại không. Xét về nhiều mặt thì có thể cho là vậy và cũng được dự đoán từ trước. Hong Kong là một hòn đảo nhỏ và bị lu mờ bởi sự nổi dậy của các thành phố khác ở Trung Quốc. Sẽ không có dân chủ hay độc lập ở Hong Kong như mong đợi, nó sẽ mãi là một phần của Trung Quốc.

Nhưng nếu cho đó là thất bại thì chưa chắc đúng. Nhờ biểu tình, vận động chính sách lưỡng đảng và ủng hộ quốc tế nên người Hong Kong đã có lối thoát. Anh, Canada, Úc và Mỹ sẽ cấp visa cho sinh viên đến học tập và chuyên gia đến làm việc. Sau đó sẽ được gia hạn thành cư trú dài hạn rồi nhập tịch. Nếu muốn thì họ có thể trở về Hong Kong và sinh sống, có chuyện gì thì ra đi.

Bấy nhiêu đó thôi cũng là thành tựu đáng nể rồi. Bạn thử nêu một lãnh thổ nào được quan tâm và bảo vệ như vậy đi. Người Hong Kong không thất bại, họ vẫn được tự do nhưng có lẽ là ở nơi khác. [21.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

hong-Kong2