Y TẾ TOÀN DÂN VÀ TRỢ CẤP THAI SẢN – VÌ SAO NÊN CÓ

[Y TẾ TOÀN DÂN VÀ TRỢ CẤP THAI SẢN – VÌ SAO NÊN CÓ] Vô thẳng vấn đề. Tôi ủng hộ y tế toàn dân (universal health care) và trợ cấp thai sản (Children benefit payments). Sau đây là lý do vì sao.

  1. Sinh con rất cực, rất rất rất cực. Nó như sự tra tấn đối với người nữ vậy. Cô ta phải chịu 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau. Tạm hoãn sự nghiệp để nuôi con. Nếu không có cơ chế đền bù thì ai mà chịu đẻ?
  2. Viện phí luôn là vấn đề nhức đầu. Cơ chế y tế toàn dân phân chia gánh nặng này cho tất cả đều không ai cảm thấy mệt mỏi khi mang thai.
  3. Nuôi con rất cực và tốn kém. Bạn nào nói dễ thì đẻ rồi biết, đừng lý thuyết không. Nếu không có ưu đãi và trợ cấp thì con người không có động lực để đẻ. Các cô gái trí thức thì càng không.
  4. Mỗi đứa bé là một khoản đầu tư siêu lợi nhuận. Bỏ tiền trả viện phí và phụ nuôi đến 18 tuổi, sau đó nó đi làm 40-50 năm đóng thuế rồi trả lại. Bạn thử tìm ra khoản đầu tư nào lời khủng như vậy đi.

Quốc gia khác nhau nằm ở tầm nhìn. Người thiếu kiến thức thì cho rằng đây là gánh nặng. Kẻ đần độn thì coi đây là chuyện riêng. Nhưng người có tầm nhìn thì coi đây là sự kiến quốc.

Muốn quốc gia phát triển thì cần dân số. Muốn thuyết phục các cô gái hiện đại sinh đẻ thì phải có cơ chế bù đắp và trợ cấp để giảm gánh nặng.

Mấy anh trai nào coi đây là việc của phụ nữ thì tự đi mà đẻ. Không chịu phụ trợ cấp thì mốt đừng đòi bọn trẻ đi làm trả lương lưu. Còn ai cho rằng đây là “y tế chủ nghĩa xã hội” (socialised health care) hay “ăn bám” thì tôi xin nguyện làm công dân Canada, Australia, Pháp, Đức, Anh hay Nhật.

Hãy bắt đầu với y tế toàn dân và trợ cấp thai sản. Đó là một quốc gia có tầm nhìn xa. [19.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

baby-benefit