TRẤN THÀNH XÓT THƯƠNG 13 CÁN BỘ CHẾT, VẬY AI KHÓC CHO DÂN

[TRẤN THÀNH XÓT THƯƠNG 13 CÁN BỘ CHẾT, VẬY AI KHÓC CHO DÂN] Có một quy luật rất lạ ở đất nước này. Đó là mỗi khi cán bộ làm nhiệm vụ, công việc họ được trả lương để thực hiện, thì báo chí lại ca ngợi. Còn khi dân làm thì đó là chuyện hiển nhiên.

Đoàn ngũ cứu hộ 13 người kia có lẽ là đội cao cấp khi chỉ bao gồm sĩ quan cấp úy, tá và tướng. Nhiệm vụ chắc cũng vô cùng đặc biệt.

Người dân bỏ tiền thuế để nuôi đội ngũ cứu trợ để được bảo vệ trong lúc khủng hoảng. Vậy mà khi cần thì chẳng thấy đâu. Theo anh Trấn Thành thì có lẽ đất nước đang có hơn 5 triệu đảng viên bồ tát, còn 92 triệu dân kia thì không?

Trong cơn bão này thì ước tính đã có hơn hàng trăm người chết nhưng họ chỉ là con số. Còn 13 cán bộ kia được tung hô là sự hy sinh cao cả. Xót thương người nhận tiền thuế để làm nhiệm vụ vậy ai khóc cho người đóng thuế nhưng không được gì? [19.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

tran-Thanh-Chet