SỐ CÁN BỘ VÀ DÂN CHẾT 19.10.2020

[SỐ CÁN BỘ VÀ DÂN CHẾT 19.10.2020] Tính đến thời điểm hiện tại thì thương tích như sau. 13 cán bộ chết, 90 dân chết và 34 dân mất tích. Nhưng nhà nước và Trấn Thành chỉ xót thương cho số lẻ tẻ kia, còn số đông thì trở nên vô nghĩa. [19.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

can-Bo-Dan-Chet