LỜI THÚ NHẬN CỦA KẺ HÈN

[LỜI THÚ NHẬN CỦA KẺ HÈN] Trả lời thật lòng, bạn có dám biểu tình như người Thái không? Thôi khỏi, hỏi là trả lời. To mồm online thôi chứ gặp Công An là teo lại rồi, đấu tranh gì nữa. Ngồi nhà chửi người khác này nọ nó sướng hơn.

Thế nào cũng có bạn hỏi “Sao mày không biểu tình đi?” Tôi sẽ trả lời là tôi biết chắc là thất bại thì biểu tình hay không cũng vô nghĩa. Khi đa số người dân không đứng về phía mình, khi không có sự ủng hộ quốc tế, khi không có tài chính và khi không có sự chắc chắn thì đó là hành động rất thiếu suy nghĩ.

Các bạn có thể chửi Đoan Trang, Mẹ Nấm, Điều Cày hay Lê Công Định hay bất cứ cá nhân nào. Nhưng tôi thách bạn dám làm như họ đó. Nói mồm thì ai nói không được, làm ngoài đời mới khó. Giỏi thì làm đi. Nhưng tôi chắc là không ai đâu. Đơn giản vì hèn.

Cho nên, nếu hèn thì ít nhất hãy biết ơn những người can đảm nói thay mình. Đừng hèn rồi bắt người khác phải can đảm thay mình. [18.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

bieuTinh