ĐÓNG THUẾ LÀM GÌ – THU NGÂN SÁCH

[ĐÓNG THUẾ LÀM GÌ – THU NGÂN SÁCH] Số tiền Thủy Tiên quyên góp được là trên 40 tỷ, rất lớn. Nhưng nó chẳng là gì so với thu ngân sách của nhà nước.

  1. Thu ngân sách của tỉnh Thừa Thiên Huế 2019 – 8,000 tỷ VND.
  2. Thu ngân sách của tỉnh Quảng Trị 2019 – 2,376 tỷ VND.
  3. Thu ngân sách của Sài Gòn 2019 – 412,000 tỷ VND.
  4. Thu ngân sách của cả nước năm 2019 – 1,539,000 tỷ VND.

Nghĩa là trong năm vừa qua, Huế đã thu hơn 200 lần số tiền quyên góp từ thiện của Thủy Tiên, nhưng họ đã làm gì mà để dân sống trong bão lụt. Còn tiền của trung ương thì gấp 38,000. Việt Nam đã phát triển đến mức $100 triệu đô bây giờ là thu ngân sách của một hoặc vài ngày.

Chúng ta không phải là nước nghèo theo quy mô nữa mà là một nước tầm trung. Tiền không thiếu nhưng nó đang ở đâu đó. Cổ vũ cho từ thiện tư nhân là cách để chính quyền thoát trách nhiệm. [18.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

thue