DÂN SỐ VIỆT NAM QUA TẤM ẢNH

[DÂN SỐ VIỆT NAM QUA TẤM ẢNH] Ước tính thì có 57 triệu Bắc Kỳ và 40 triệu Nam Kỳ. Nhưng sở dĩ dân số “miền Bắc” ít hơn miền Nam là vì họ di cư vào Nam lập nghiệp. Thú vị. [18.20.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

danSo