DÂN CHỦ LÀ KHÁI NIỆM MƠ HỒ VỚI NGƯỜI VIỆT NAM

[DÂN CHỦ LÀ KHÁI NIỆM MƠ HỒ VỚI NGƯỜI VIỆT NAM] Nhìn lại thì sẽ thấy dân tộc Việt Nam sống dưới độc tài từ thời lập quốc. Họ đã quen với việc bị cai trị bởi vua chúa, thực dân và sau này là độc đảng. Chỉ miền Nam may mắn sống dưới cơ chế tự do nửa vời trong 2 thập niên.

Cho nên khái niệm dân chủ là điều mơ hồ và xa vời. Giờ ra ngoài đường rao giảng thì người ta sẽ nghĩ mình điên vì dân đã bị tẩy não quá nặng. Người dân bây giờ chỉ muốn no bụng chứ không không làm gì hơn. [18.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

thai2