VIỆT NAM VÀ SINGAPORE – DÂN SỐ VÀ KINH TẾ QUA ẢNH

[VIỆT NAM VÀ SINGAPORE – DÂN SỐ VÀ KINH TẾ QUA ẢNH] Để hình dung mức độ chênh lệch giữa Việt Nam và Singapore thì chúng ta nên coi tấm ảnh sau đây.

Bên trái cho thấy dân số 97 triệu của Việt Nam so với 5.6 triệu của Singapore. Chúng ta áp đảo họ đến 17 lần.

Còn bên phải cho thấy GDP/đầu người $3,400 của Việt Nam so với $58,000 của Singapore. Ngược lại, họ hơn chúng ta gấp 17 lần.

Nghĩa là cần 17 người Việt Nam mới đủ bằng 1 người Singapore. Chúng ta hơn họ 17 lần về dân số nhưng thua 17 lần về năng suất. [14.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

vietnam-Sing2