TỪ THIỆN MÌ GÓI – THỦY TIÊN ĐI HUẾ

[TỪ THIỆN MÌ GÓI – THỦY TIÊN ĐI HUẾ] Ở Việt Nam làm từ thiện bằng cách quyên góp tiền để mua đồ ăn và mì gói. Báo chí tới chụp ảnh, người tham gia thành ngôi sao. Dân đen ăn mì nổi mụn đầy người. Xong nghèo vẫn hoàn nghèo.

Nói như vậy không có nghĩa là tôi bác bỏ nỗ lực và lòng nhân ái của người khác. Nhưng chúng ta phải thừa nhận giới hạn của việc này. Bạn tôi trước đây từng tham gia phát quà, sau vài năm trở lại đúng địa phương đó thì mọi thứ vẫn không thay đổi. Dân vẫn nghèo. [14.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

thuy-Tien3