TỪ THIỆN CÓ GIÚP QUAN CHỨC THOÁT TRÁCH NHIỆM

[TỪ THIỆN CÓ GIÚP QUAN CHỨC THOÁT TRÁCH NHIỆM] Đây có lẽ là lần cuối tôi nói về chủ đề này, trong cơn bão này. Thủy Tiên có thể làm từ thiện liên tục 24h, mỗi phút phát cho 1 hộ. Hoạt động suốt 30 ngày thì sẽ tiếp cận 43,200 hộ. Tầm 900,000 hộ ở miền Trung bị ảnh hưởng. Nghĩa là giúp được 5%. Còn 95% sẽ làm gì. Đó là giới hạn của từ thiện tư nhân. Chỉ một chính quyền minh bạch và cơ chế an sinh xã hội tốt mới là giải pháp lâu dài. Đừng tung hô quá vì nó là cách giúp quan chức thoát trách nhiệm. [15.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

thuy-Tien2