97 TRIỆU DÂN VIỆT ĐÃ HƠN 5 TRIỆU NGƯỜI SINGAPORE

[97 TRIỆU DÂN VIỆT ĐÃ HƠN 5 TRIỆU NGƯỜI SINGAPORE] Cuối cùng thì ngày quan trọng này cũng đến. Dựa theo dự đoán của IMF thì trong năm 2020 năm, quy mô kinh tế Việt Nam sẽ qua mặt Singapore. Với ước tính $340 tỷ, chúng ta sẽ nhỉnh hơn $337 tỷ của họ.

Vậy chúng ta có nên tự hào không. Sau đây là vài số liệu để suy ngẫm.

  1. GDP 2020 ước tính: Việt Nam $340 tỷ, Singapore $337 tỷ.
  2. GDP đầu người: Việt Nam $3,497, Singapore $58,483.
  3. Tăng trưởng kinh tế: Việt Nam +2%, Singapore -4%.
  4. Dân số: Việt Nam 97 triệu, Singapore 5.6 triệu.
  5. Diện tích: Việt Nam 331,690 km2, Singapore 721 km2.

Chúng ta hơn họ về quy mô, diện tích, lịch sử và dân số nhưng lại thua kém về sản lượng đầu người. Có gì vui khi 97 triệu người hơn 5 triệu. Họ như một thành phố nhỏ ở Việt Nam nhưng cân cả một dân tộc.

Đáng lẽ chúng ta đã hơn họ từ lâu rồi. Nhưng nhờ công lao ai đó nên phải hơn 45 năm sau điều đó mới thành hiện thực.

Chỉ hơn về tổng quy mô thôi, còn về thu nhập đầu người thì còn lâu. Họ hơn chúng ta gấp 17 gần, một con số quá khủng khiếp và có lẽ sẽ không bao giờ thu hẹp.

Người Việt Nam qua Singapore để làm thuê và bị soi mói, còn họ qua đất nước mình thì làm chủ và được đóng tiếp nồng hậu.

Khi 97 triệu dân vui mừng thì thắng 5 triệu, thì tư duy rõ ràng có vấn đề. Tự hào làm gì về thành tích ảo này. [14.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Vietnam-Singapore