TỪ THIỆN VÀ CƠ CHẾ AN SINH QUỐC GIA – NGÔI SAO TỪ THIỆN

[TỪ THIỆN VÀ CƠ CHẾ AN SINH QUỐC GIA – NGÔI SAO TỪ THIỆN] Khi nói đến giải quyết vấn đề nghèo đói thì thế nào người ta cũng lôi từ thiện tư nhân ra. Hành động đó rất cao cả và luôn cần thiết.

Nhưng chúng ta phải có cái nhìn tổng quát. Từ thiện là tự nguyện, tự phát, tự vận hành, tự trao tay rồi sau đó đâu lại vào đấy.

Bạn không thể giải quyết vấn đề bằng từ thiện, nó chỉ phù hợp với các trường hợp nhỏ lẻ và cá biệt. Vì không ai có thể làm vậy lâu dài. Chưa kể chi phí vận hành luôn làm hao mòn đa phần tiền quyên góp. Nó gần như trở thành một chương trình thực tế và những người nổi tiếng thành “Ngôi sao từ thiện.”

Muốn thay đổi thì phải bắt đầu với cơ chế an sinh xã hội. Sự khác biệt giữa từ thiện và cơ chế là một bên là nỗ lực nhất thời còn một bên là quyền lợi cơ bản của công dân. Một nhà hảo tâm có thể cứu một người, một chục người, một trăm người hoặc một ngàn người. Vậy khi số lượng lên chục ngàn, trăm ngàn và triệu thì sẽ thấy giới hạn.

Xã hội nếu chỉ dựa trên lòng tốt thôi thì chẳng đi đến đâu. Ở các nước tiên tiến, khi có khủng hoảng thì người dân sẽ tìm đến cơ quan hỗ trợ để được bảo vệ chứ không đứng chờ anh hùng nào đó đến phát quà.

Sự xuất hiện của những ngôi sao từ thiện không nên được coi là niềm vui, mà là sự thất bại của một chính quyền tham nhũng. Nó đẩy trách nhiệm từ cơ quan quản lý sang người dân. Nó làm lu mờ vai trò của hệ thống công quyền để rồi những con người được nhận lương để bảo vệ dân có lối thoát tàng hình.

Tôi chán cảnh từ thiện này rồi vì nó được lặp lại quá nhiều lần. Từ thiện là điều đáng khen. Nhưng năm nào cũng bị bão lụt. Rồi quyên góp, rồi cứu, rồi nghèo lại hoàn nghèo.

Người dân phải bắt đầu đòi hỏi những quyền công dân cơ bản từ một chính quyền thu tiền thuế của họ. Nếu nhà nước không đóng vai trò chính thì nỗ lực của tư nhân chỉ là muối bỏ bể. Thay đổi bắt đầu từ cơ chế. [13.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

thuyTien