CHI TIÊU AN SINH XÃ HỘI – VIỆT NAM SO VỚI THẾ GIỚI

[CHI TIÊU AN SINH XÃ HỘI – VIỆT NAM SO VỚI THẾ GIỚI] So sánh thú vị. Sau đây là chi tiêu cho an sinh xã hội của các quốc gia, tính theo phần trăm GDP.

  1. France – 31%
  2. Germany 25%
  3. Japan 22%
  4. UK – 20%
  5. US – 18%
  6. Australia – 17%
  7. Korea – 11%
  8. Vietnam 5%

Việt Nam tuy nói chi 5% nhưng thực tế thấp hơn sau khi trừ đi chi phí tham nhũng và quan liêu. Dân đóng thuế làm gì? [12.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

welfare