CẬU BÉ ỐM NHOM ĐỂ DÀNH TIỀN MUA IPHONE, TƯ DUY DÂN TRÍ THẤP

[CẬU BÉ ỐM NHOM ĐỂ DÀNH TIỀN MUA IPHONE, TƯ DUY DÂN TRÍ THẤP] Tôi luôn cho rằng tư duy dân tộc này có vấn đề và sẽ tiếp tục khẳng định như vậy. Không phải ai cũng vậy nhưng đây là đặc tính chung.

  1. Siêng năng. Đúng.
  2. Cần cù. Đúng.
  3. Nhưng làm biếng. Đừng cãi.
  4. Thích hưởng thụ. Dám nói sai đi.
  5. Có tầm nhìn ngắn hạn. Nói kiểu gì cũng không chối được.

Đây là một ví dụ. Có cậu bé ốm nhom tiết kiệm tiền hơn 3 năm trời để có đủ tầm 25 triệu mua iPhone đời mới nhất. Có tấm ảnh lưu lại được chia sẻ trên mạng. Thực hư ra sao không rõ, chỉ có thể dựa vào đó để đánh giá.

Cậu bé người đã gầy, lòi cả xương. Tiền có được khả năng cao là nhịn ăn để tích lũy. Khi có được thì đốt hết vô một món hàng tiêu dùng. Sau đó thì sao, sẽ nghèo tiếp.

Đây là ví dụ điển hình của tư duy ngắn hạn. Người nghèo chỉ thấy cái trước mắt. Họ có bao nhiêu sẽ tiêu hết để thỏa mãn bản thân. Ngoài ra thì không có kế hoạch gì để học tập hay cải thiện bản thân. Cho nên về lâu dài không có gì tiến bộ.

Vì không có chất xám nên chỉ mãi bán lao động kiếm tiền. Không có giáo dục nên khó mà thoát nghèo. Không có kiến thức nên dậm chân tại chỗ.

Chúng ta có nên cổ vũ cho nét văn hóa này không. Cậu bé kia mắc kẹt trong tư duy bần cùng. Người ta nhìn thấy và ngưỡng mộ còn tôi thấy vấn nạn nan y của dân trí thấp. Nghèo hoàn nghèo. [11.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

cau-Be-Iphone