TRUMP KHÔNG ĐÓNG THUẾ THU NHẬP HƠN 10 NĂM

[TRUMP KHÔNG ĐÓNG THUẾ THU NHẬP HƠN 10 NĂM] Trump đã không đóng thuế thu nhập 10 trong 15 năm qua. Năm 2017 chỉ đóng $700. Nhưng đó là vì ông ta không nhận lương từ công ty mình mà kiếm tiền từ cổ tức và tái đầu tư lợi nhuận. Còn hợp pháp hay không hãy để sở thuế ra quyết định.

Tôi theo nguyên lý vô tội cho đến khi có tội. Giải ảo siêu nhanh, đây không bênh hay chỉ trích mà chỉ muốn phân tích sự việc theo yêu cầu bạn đọc. [28.9.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

trump-tax