TRẤN THÀNH, TRƯỜNG GIANG VÀ NGU DÂN

[TRẤN THÀNH, TRƯỜNG GIANG VÀ NGU DÂN] Mỗi lần mở TV, lướt Facebook hoặc đọc báo mà thấy cái bản mặt của Trấn Thành và Trường Giang thì tôi biết rằng dân Việt Nam sẽ còn đần độn rất lâu dài. Cần gì Ban Tuyên Giáo làm ngu dân khi đã có đám showbiz này. [08.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

Tran-Thanh-Truonggiang