TẦNG LỚP Ở CNXH – Ý NGHĨA TẤM ẢNH

[TẦNG LỚP Ở CNXH – Ý NGHĨA TẤM ẢNH] Có tấm ảnh được chia sẻ rộng rãi khá thú vị. Đây là góc nhìn của mình.

Vàng đại diện cho của cải. Còn đất đại diện cho tầng lớp xã hội.

1. Ở dưới là dân đen làm hoài không dư nên nản lòng, muốn bỏ cuộc và xuất ngoại.

2. Ở giữa là dân có học thức. Có kiến thức nên khá hơn chút. Nhưng làm hoài không thấy dư. Bị tẩy não bởi nhà nước nên cứ đâm đầu làm. Ảo tưởng mình là Shark.

3. Ở trên là Đảng viên và tư bản đỏ. Cái máy là Đảng và Sơ Yếu Lý Lịch 3 đời. Với lợi thế đó nên họ đứng trên dân và tận dụng để làm giàu quá dễ dàng.

Tấm ảnh miêu tả đất nước Việt Nam khá chính xác. Mình là người khác thường nên có tấm ảnh thôi cũng suy diễn ra ý nghĩa khác. [10.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

tangLop