SINGAPORE KHÔNG SÙNG BÁI LÝ QUANG DIỆU

[SINGAPORE KHÔNG SÙNG BÁI LÝ QUANG DIỆU] Mặc dù mang danh là người sáng lập ra Cộng Hòa Singapore nhưng bạn sẽ không bao giờ nghe người dân quốc đảo nào nói “Lý Quang Diệu Muôn Năm” hay thấy khẩu hiệu “Đời đời nhớ ơn Bác Diệu vĩ đại.”

Ngoài trường “Lee Kuan Yew School of Public Policy” dùng tên ông ta và cái cây tưởng niệm ở Công Viên Duxton thì chẳng có gì để tôn vinh người đàn ông này cả.

Họ ngưỡng mộ ông ta vì đã kiến tạo một tiểu quốc hùng mạnh nhưng không tâng bốc lên mức thần thánh. Đó cũng là điều ông ta muốn.

Trước khi chết, Lý Quang Diệu nói rõ với gia đình rằng tuyệt đối không được xây tượng đài vì không muốn thiết lập văn hóa sùng bái lãnh đạo. Di sản để lại là một Singapore tự do và thịnh vượng.

Ngược lại, Việt Nam chúng ta thua họ về mọi mặt nhưng lúc nào cũng bắt dân phải sùng bái một cá nhân khi chết lại có tên khác với khi sinh ra. [10.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

lee-Kuan-Yew