SÀI GÒN CHỈ GIỮA LẠI 18% NGÂN SÁCH

[SÀI GÒN CHỈ GIỮA LẠI 18% NGÂN SÁCH] Tấm ảnh miêu tả vấn nạn hiện tại trong chính sách thuế. Cần phải có sự công bằng để không dẫn đến xung đột vùng miền. Chúng ta không thể đoàn kết dân tộc khi phân biệt đối xử trong chính sách. [11.10.2020]

Ku Búa @ Cafe Ku Búa

thue-SAigon18